Aiempia kirjoituksiani

Avoin päätöksenteko vaatii avointa mallinnusta

Tässä kirjoituksessa käsittelen asiantuntijapohjaisen päätöksenteon luomaa demokratiavajetta yleisellä tasolla. Esimerkkinä käytän vuoden 2010 ydinvoimapäätöksen valmistelua. Tarkastelen ydinvoimapäätösten valmistelussa tehtyjen virheiden vaikutuksia ja esitän myös korjaavia toimenpiteitä. Lopuksi teen esityksen siitä, … Lue lisää

Uraanivero ydinsähkön viennille

Eduskunta teki päätöksen että ydinvoimaa tulisi rakentaa vain Suomen saamiseksi sähköomavaraiseksi, ei vientiä varten. Tämä näkyy talousvaliokunnan mietinnössä, jossa todetaan että ”Periaatepäätöstä harkittaessa on lähdettävä siitä, ettei ydinvoimaa rakenneta maahamme … Lue lisää

Ydinvoima ei turvaa sähkön saatavuutta

(Helsingin Sanomat 2.9.2010)

Kesän myrskyt ja niistä seuranneet jakeluverkkoa koskevat sähkökatkot ovat antaneet muistutuksen siitä, kuinka haavoittuva nyky-yhteiskunta on sähkön saatavuuden suhteen.

Toinen sähkön saatavuutta vaarantava tekijä on tuotantotehon riittävyys.Vaikka … Lue lisää

Kärnkraft byggs för elexport

(Hufvudstadsbladet 10.6.2010):

Nya kärnkraftverk motiveras av tre huvudargument: sjunkande elpriser, minskad elimport från Ryssland och minskade koldioxidutsläpp i Finland. Dessutom får byggandet av mer kärnkraft inte leda till elexport.

Regeringen … Lue lisää

Hallituksen sähkölaskelmat perustuvat vääriin oletuksiin

(Helsingin Sanomat 6.6.2010)

Uusia ydinvoimaloita perustellaan kolmella pääargumentilla: sähkön hinnan laskulla, vähentyneellä tuonnilla Venäjältä sekä hiilidioksidipäästöjen laskulla Suomessa. Lisäksi periaatepäätösten reunaehtona on, että ydinvoimaa ei saisi mennä vientiin.

Hallitus on … Lue lisää