Miksi ehdolle?

Olen vaaleissa liikkeellä kolmella teemalla ja niillä on yksi yhteinen nimittäjä: demokratian vahvistaminen Suomessa. Demokratian vahvistamista tarvitaan erityisesti asiantuntijapohjaisessa päätöksenteossa, siitä minulla on käytännön kokemusta energiapolitiikan yhteydessä.

Minulla on mielipiteitä muistakin asioista, osa enemmän, osa vähemmän Vihreiden vaaliohjelman mukaisia. Äärimmäisen jyrkkiä eroja Vihreän puoleen kantoihin ei kuitenkaan ole. Muutoin olisin jäänyt mieluummin sitoutumattomaksi taustavaikuttajaksi.

Politiikassa voi vaikuttaa joko olemalla taustalla tai esillä. Molemmissa on puolensa. Taustalla voi helpommin vaikuttaa useampaan puolueeseen, panematta alttiiksi yksityiselämäänsä julkiselle riepottelulle. Toisaalta, jos asiat ovat vaikeita, supistuu niitä ymmärtävien poliitikkojen määrä ja taas niiden määrä, jotka ovat ohjailtavissa arvovaltaisten tahojen toimesta, kasvaa.

Miksi nyt?

Tätä kirjoitettaessa olen ollut jo noin kymmenen vuoden ajan eri poliitikkojen avustajana/takapiruna energia-asioissa. Pääosa politiikoista on ollut Vihreitä, mutta mukaan mahtuu vihreästi ajattelevia poliitikkoja niin vasemmalta kuin oikealtakin.

Tuulivoimayhdistyksen puheenjohtajana tulin käyneeksi eduskunnan eri valiokunnissa toistakymmentä kertaa erilaisten asiantuntemusta vaativien asioiden vuoksi. Valiokuntakäynneissä toistuu tuttu kaava: energia-alan asiantuntijat ja virkamiehet lobbaavat oman tai hallituksen asian puolesta ja energia-asioita heikosti perillä olevat valiokunnan jäsenet kuuntelevat kiltisti esittäen helppoja kysymyksiä, jotka harvoin pystyvät kunnolla kyseenalaistamaan kuultavien asiantuntijoiden tai virkamiesten esittämiä arvioita, vaikka niillä ei olisi tosiasiassa juuri perusteita.Tähän haluan muutoksen. Mikäli pääsen eduskuntaan, tulee jokainen virkamies ja energialobbari valiokuntiin kuultavaksi tietäen, että pajunköyttä on turha syöttää.