1. Energiapolitiikka rehelliseksi

Suomen energiapolitiikkaa on ohjattu viimeiset 15 vuotta siten, ettei todellisia vaihtoehtoja lisäydinvoimaan pohjautuvalle sähkön tuotannolle ole haluttu edes tutkia. Tämän seurauksena on päädytty hokemaan, että ydinvoiman lisärakentaminen on välttämätöntä. Näin ei ole. Voimakas panostus uusiutuviin energianlähteisiin sekä energiatehokkuuden parantaminen ovat olleet ja ovat edelleen realistisia ja parempia vaihtoehtoja ydinvoimalle. Näiden vaihtoehtojen perusteellinen tutkiminen ei ole ollut energiapolitiikan valtaeliitin etujen mukaista. Rehellistä keskustelua ei ole käyty.

Rehellisyys olisi kuitenkin kannattanut. Lopettamalla tuulivoiman rakentaminen Suomessa ja jättäytymällä tuulivoiman kehittäjien junasta vuosituhannen vaihteessa hukkasi Suomi hopeatarjottimella tuodun mahdollisuuden luoda tuhansia teollisuustyöpaikkoja tuulivoimasektorille. Tämä on ehkä merkittävin taloudellinen seuraamus tehdyistä energiapoliittisista virheistä.

Suomella on edessään EU:n nykyisten, vuoteen 2020 ulottuvien, sekä tulevien uusiutuvan energian velvoitteiden täyttäminen. Lisäydinvoima on uusiutuviin verrattuna marginaalisessa roolissa EU:n tulevaisuuden energiaratkaisuissa. Tämä johtaa Suomelle EU:n jäsenvaltiona yhä mittavampiin velvoitteisiin uusiutuvan energian tuotannossa. Rehellisyys näiden tosiasioiden edessä on välttämätöntä, jotta voimme tehdä järkevämpää energiapolitiikkaa jatkossa.