2. Työntekijöille sananvapaus

Ihmisten sananvapaus on Suomessa yhä enemmän uhattuna niin yksityishenkilöinä, toimittajina kuin työntekijöinä. Työntekijöiden osalta sananvapaus ja muut oikeudet ovat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla heikentyneet. Oma tapaukseni on luku erikseen, mutta vähemmän huomiota saaneita esimerkkejä löytyy runsaasti. Tyypillisesti työpaikan epäkohtia esiin tuova hankala tyyppi ei saa kirjallista varoitusta vaan hiljentäminen tapahtuu niin, ettei siitä jää dokumentaatiota mahdollisia oikeudenkäyntejä varten. Viesti on selvä. Sinulla on kyllä oikeudet, mutta jos pidät niistä kiinni ei tulevaisuutta kyseisessä työpaikassa ole.

Tärkeimpänä keinona tilanteen parantamiseksi pidän rikoslain täsmentämistä niin, että työantajan edustajalle tulee henkilökohtainen vastuu toimistaan. Nykyisessä tilanteessa esimiehen toimiessa työnantajan mandaatilla väärin, on tyypillisesti seurauksena vain kertaluonteinen korvaus työntekijälle menetetystä ansiosta. Tämä ei juuri lämmitä, jos prosessi on ollut henkisesti raskas ja jos sen jälkeen ei maasta enää löydy toista työpaikkaa kapealle alalle erikoistuneelle asiantuntijalle.

Sananvapautta ei saa heikentää vaan sitä tulee vahvistaa. Aloitteisiin toimittajien lähdesuojan heikentämisestä tulee suhtautua kriittisesti. Erityisen valvonnan kohteeksi tulee ottaa sananvapaus yliopistomaailmassa. Korkeakoulujen muuttuessa osin taloudellisesti riippuvaisiksi yrityslahjoituksista on olemassa vaara että korkeakoulut alistuvat sensuurille tai itse-sensuurille lahjoittajatahoja miellyttääkseen.