3. Päätöksenteko avoimeksi

Päätöksentekovalta on yhä suuremmassa määrin siirtynyt asiantuntijoille ja virkamiehille. Päätettävät asiat tuodaan usein hyvin pitkälle virkamiestyönä valmisteltuna. Kun tehtävät ratkaisut ovat monimutkaisia ja asiantuntijatietoa vaativia, on tämä eräässä mielessä ollut luonnollinen kehityskulku. Samalla kuitenkin on todellinen päätöksenteko karannut vaaleilla valittujen edustajien ulottumattomiin. Erityisen ongelman tästä tekee se, että päätöksenteon perusteena olevat tutkimukset ja raportit eivät usein ole saatavilla tai ovat saatavilla niin ylimalkaisina, että tutkimuksien kriittinen tarkasteleminen ei ole mahdollista. Tähän tulisi saada muutos. Pidemmällä tähtäimellä kaikkien julkisen päätöksenteon pohjana käytettävien mallien tulisi olla julkisia ja kenen tahansa testattavissa. Tämä edellyttää mallien tekemistä alustoilla, jotka ovat joko ilmaisia tai kohtuuhintaisia ja helposti saatavilla. Lähiajan vaatimuksena tulisi olla että mallit tulisi kuvata eli dokumentoida sillä tarkkuudella että laskujen toistaminen dokumentaatiota käyttäen olisi mahdollista.

Mallien ja tulosten varhainen julkistaminen on myös tärkeää. Jos mallit ja tulokset julkistetaan juuri ennen kuin asia viedään eduskuntaan, ei niillä juuri ole merkitystä, koska tuloksiin perehtyminen ja laskelmien tarkistaminen ja toistaminen vie aikaa asiaa tunteviltakin. Kun laskelmat tuodaan juuri ennen päätöksentekoa on käytännössä ainoana mahdollisuutena hyväksyä tai hylätä tulokset, koska aikaa tarkistavien lisälaskelmien tekemiseen ei ole. Juuri näin tapahtui viimeisimmässä ydinvoimapäätöksessä.

Poliittinen valta on otettava takaisin eduskunnalle ja kansalle – pois virkamieseliitiltä!