Espoon sähkön myynti ja sen seuraukset kaupungin taloudelle

Kun Espoo myi sähkölaitoksensa vuonna 2006, oli se paha virhe sekä Espoon talouden että ympäristön kannalta.

Kaukolämmön hinta Espoossa on nousi vuosina 2007-2012 yli 50 % ja on jatkanut nousuaan myös sen jälkeen. Kaukolämmön hinnan nousu on luonnollisesti sidoksissa maakaasun hintaan, mikä selittää osan hinnan noususta.  Espoon kaupungin, mukaan lukien Espoon Asunnot Oy, koko energialasku on jo lähemmäs 30 M€, josta sähkö muodostaa kolmanneksen ja lämpö kaksi kolmannesta. Espoon kaupungin talousarvio on vajaa puolitoista miljardia eli energialasku on siitä noin kaksi prosenttia. Kyseessä on siis merkityksellinen summa kaupungin taloudenkin kannalta.

Kunnallisessa omistuksessa kaukolämpöyhtiön toimintaa voi kehittää vähähiiliseksi, vaikka se tarkoittaisi pientä tinkimistä maksimaalisen voiton tavoittelusta. Pörssiyhtiön tavoitteena on maksimoida voitto omistajilleen. Pörssiyhtiö voi nostaa kaukolämmön hintaa kunnes saa huomautuksen kilpailuvirastolta.  Pörssiyhtiöllä ei myöskään voi olla aitoa halua vähentää hiilidioksidipäästöjään, jos siitä tulee enemmän kuin hyvin vähäiset kustannukset. Pörssiyhtiö voi sen sijaan laittaa varoja PR-kampanjoihin, esimerkiksi yksittäisten aurinkosähköjärjestelmien asentamiseen.

Espoon kaupungin tulee jatkaa energiatehokkuuden edistämistä niin kaupungin omien kiinteistöjen kuin muun rakennuskannan osalta. Kaukolämmön tehokkaammalla käytöllä ja täydentämällä kaukolämpöä lämpöpumpuilla voidaan saada sekä kustannuksia että hiilidioksidipäästöjä alaspäin. Omaa energian tuotantoa rakennusten yhteydessä tulee myös harkita silloin kun sille on taloudelliset edellytykset.